Condiții de utilizare

Generalități:

Site-ul www.bikedistrict.ro, este o modalitate rapidă şi eficientă oferită de Operator, prin intermediul căruia se poate accesa oferta actualizată de produse şi se poate realiza o cumpărare rapidă fără a fi necesară deplasarea cumpărătorului la sediul operatorului. Operatorul webshop-ului, funcţional prin intermediul site-ului www.bikedistrict.ro este S.C. BIKEDISTRICT.RO S.R.L, cu sediul în Odorheiu Secuiesc, str. Hunyadi Janos nr.58, judeţul Harghita, înmatriculată la ORC Harghita sub nr.J19/548/2011, CUI RO29456154.

Utilizarea webshopului implică acordul clientului cu privire la acceptarea termenilor şi condiţiilor generale prezentate, fiind aplicabile termenii şi condiţiile afişate pe site în momentul lansării comenzii. Operatorul îşi rezervă dreptul de a modifica condiţiile de accesare şi utilizare al site-ului, fără obligaţia unei notificări prealabile către terţe persoane. Accesarea site-ului şi lansarea unei comenzi va presupune acceptarea condiţiilor şi termenilor valabili în momentul lansării comenzii în cauză. Operatorul îşi rezervă dreptul de a refuza colaborarea cu clienţii care prin contactele stabilite dovedesc a avea o atitudine comercială neadecvată, limbaj necivilizat sau au comenzi prealabile livrate şi refuzate.

S.C. Bikedistrict.ro S.R.L. este proprietarul webshopului, cu întregul conţinut al acestuia. Textele, imaginile, prezentările grafice şi elementele de webdesign incluzând dar nelimitându-se la simboluri, programe si alte elemente ale paginii web constituie proprietatea Bikedistrict.ro S.R.L. sau al partenerilor contractuali al acestuia. Este interzisă utilizarea, reproducerea în orice formă şi cu orice scop a imaginii portalului sau ale elementelor prezentate fără consimţământul scris al S.C. Bikedistrict.ro S.R.L.. Utilizatorii sunt de acord în mod expres că folosirea acestui site şi cumpărarea produselor se face pe propriul risc. S.C. Bikedistrict.ro S.R.L. nu răspunde de conţinutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legături (link) de pe acest site (legături de natura comercială sau publicitară).Răspunderea pentru aceste site-uri o poartă în întregime proprietarii şi/sau operatorii acestora.

Prin accesarea site-ului şi înscrierea cu scopul de a cumpăra prin intermediul acestei pagini, clientul ia la cunoştinţă că prin acesta se realizează o vânzare cumpărare între el şi vânzătorul, operatorul paginii. În această accepţiune termenii utilizaţi aici se definesc a fi :

Vânzător: operatorul paginii web, SC Bikedistrict.ro SRL, cu sediul în jud. Harghita, Odorheiu Secuiesc, str. Hunyadi Janos nr.58, înregistrată în Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Harghita sub nr. J19/548/2011, având CUI RO29456154.

Cumpărător: orice persoană fizică sau personă juridică care îndeplinind formalităţile şi condiţiile de înscriere, emite o Comandă de cumpărare prin intermediul paginii.

Produs (sg), Produse (pl): selecţia cumpărătorului dintre produsele afişate de operator pe pagina web ofertate spre vânzare şi care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului. Oferta Vânzătorului cuprinde gama de produse afişate pe pagina webshop la un moment dat. Produsele sunt prezentate în forma în care se pun în comerţ, imaginile fiind exemplificative, Cumpărătorul având posibilitatea de a alege specificaţiile produsului selectat în funcţie de disponibilitatea stocului existent. S.C. Bikedistrict.ro S.R.L. îşi rezervă dreptul să modifice stocul şi specificaţiile produselor fără o notificare prealabilă. Specificaţiile produselor sunt cele comunicate de producător, pe care Vânzătorul le prezintă în forma comunicată, responsabilitatea pentru aceste descrieri prezentate pe site incumbând producătorilor.

Stoc: Vânzătorul va semnala la fiecare produs din gama de produse oferite prin intermediul webshopului Bikedistrict.ro dacă dispune sau nu momentan de acel produs în stocul său. Stocul produselor afişate se actualizează permanent pentru a fi cât mai reale, dar pot apărea discrepanţe între stocul real şi cel afişat. Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a reactualiza stocul disponibil fără notificarea prealabilă al Cumpărătorului, punând diligenţele necesare pentru întregirea stocului cu produsele lipsă şi estimarea timpului necesar pentru disponibilitatea acestora spre vânzare. Dacă un produs nu se mai poate procura din cauza falimentului producătorului sau al furnizorului, scoaterii din producţie, scoaterii din comerţ pentru orice motiv, produsul respectiv va fi eliminat din oferta generală afişată de Vânzător. În cazul în care un produs comandat, livrat şi retrimis Vânzătorului pentru rezolvarea unor probleme garanţiale nu se poate remedia şi nu există produs identic pentru a fi schimbat pentru motivele arătate la alineatul anterior, Clientului se vor returna imediat sumele plătite pentru achiziţionarea acelui produs, fără alte despăgubiri. Limita maximă a obligaţiilor SC Bikedistrict.ro SRL faţă de orice client în cazul nelivrării sau a livrării necorespunzătoare al unui produs comandat, este valoarea sumelor încasate de de la acest client.

Comandă: document în format electronic transmis prin intermediul paginii web, ca formă de comunicare între Vânzător şi Cumpărător prin care Cumpărătorul, în baza ofertei generale ale Vânzătorului solicită spre vânzare, iar Vânzătorul livrează bunurile selectate de Cumpărător. Prin comanda lansată Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri şi se obligă în mod automat să facă plata preţului acestora.

Contract: o Comandă lansată de Cumpărător şi confirmată de către Vânzător.

Prin lansarea unei comenzi electronice prin intermediul webshopului Bikedistrict.ro, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul îşi derulează operaţiunile. Acceptarea comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbală (telefonică) şi/sau scrisă (prin e-mail) din partea Cumpărătorului către Vânzător. Dacă Cumpărătorul confirmă comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor de contractare. Contractul de vânzare cumpărare la distanţă se consideră încheiată în momentul semnării facturii fiscale emise de Vânzător şi preluării bunului.

Politica de confidențialitate

În conformitate cu dispoziţiile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter pesronal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electonice, S.C. Bikedistrict.ro S.R.L. îşi asumă responsabilitatea protecţiei datelor personale comunicate de clienţi şi se obligă să le folosească în exclusivitate scopurilor declarate de derularea webshopului şi în scopurile pentru care Cumpărătorul şi-a dat acordul prin selectarea opţiunilor la înregistrare.

Datele furnizate nu pot fi utilizate în alte scopuri decât pentru care Cumpărătorul a consimţit la înregistrare constând în realizarea de analize/rapoarte, realizarea de informări, publicării, promovării, ofertării produselor/serviciilor oferite şi să le folosească în scopul stabilirii contactului cu clienţii săi precum şi în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcţionarea site-ului şi a ofertelor acestuia. Cedarea prin orice mod al acestor date către terţe persoane fiind interzisă, cu excepţia instituţiilor abilitate ale statului, care prin prerogativele atribuite au competenţa să solicite sub sancțiune aceste informaţii.

Vânzătorul nu transmite prin vânzare sau închiriere către terţi datele personale colectate, face excepţie de la această regulă în următoarele cazuri:

- cu acordul clientului, - la cererea justificată a autorităţilor, pentru cercetarea unor infracţiuni, - în situaţia în care S.C. Bikedistrict.ro S.R.L. fuzionează sau e achiziţionată total sau parţial de o altă companie.